Hvilken rente skal Jens kreve fra Lars når han er garantert av Karsten? Hvilken verdi har den doble sikkerhetslinjen, spør Halvor Hoddevik.

Varierende garantigehalt

31. desember 2013
Jens, Lars og Karsten sitter sigarrøykende dypt konsentrert over pokerens grønne filt. Jens vinner og vinner. Lars taper alt han har med seg.

Hvor mye skal et datterselskap betale til et morselskap for en garanti til långiverne? Sannsynligheten for at mor og datter skal få betalingsproblemer samtidig, påvirker prisen.

(…)

131231_Kredittkommentar_garantipremie