Kraft og konflikt

26. mars 2014
Trønderinkvisisjonen kjører hardt. Er det egentlig berettiget?

TrønderEnergi og selskapets eiere har opplevd tung skyts i mediene de siste ukene. Norske krafteiende kommuner må velge mellom å være investert i det generelle kapitalmarkedet eller kraft. Begge deler er usikkert. Hva som er best vet ingen på forhånd.

(…)

140326_Finanskommentar_kraft_og_konflikt