Risikabel risikospredning

14. mai 2014

Trelast, fisk og jern må ha dominert norske kapitalisters porteføljer i 1814, og 200 år senere er Norge fortsatt en råvarenasjon. Olje og gass gir pengeplasseringene en slagside som det er krevende å rette opp.

I tillegg til et historisk tilbakeblikk i anledning grunnlovsjubileet tar artikkelen for seg effekten av varierende kredittkorrelasjon på en kredittobligasjonsporteføljes Sharpe Ratio.

(…)

Les artikkel her