All posts by Rann

Risk adjusted performance measurement of the stock-picking within the GPFG

4 April 2018

Given that the costs of stock-picking within the GPFG are substantial and this produces at best a zero additional return and at worst loses money before costs, it is difficult to understand why the Ministry of Finance on behalf of the Norwegian public would continue to ask NBIM to use resources to finance this activity.

180404_Risk adjusted performance of the stock picking in the GPFG

Praktisk kurs om skatt og lån mellom beslektede foretak

Tirsdag 10. april kl. 8:30 – 11:30 i Observatoriegt. 1 B, 7. etasje

Enkel frokost fra kl. 8:00

Annonse her.

Internprising av varer og tjenester er i vinden som aldri tidligere. Blant de mest utbredte transaksjonsartene mellom
tilknyttede foretak er lån. Hvordan redusere skatterisikoen?

Oljeskattekontoret i Norge har lenge fokusert på konsernintern finansiering. «Land»-skattekontorene følger etter.

Halvor og Christian har i mange år bistått selskaper med rådgivning og tvisteløsning knyttet til skatt og konserninterne
lån. Viktigste erfaring er at det man forbereder i forkant, kan man spare inn mange ganger i arbeid, utgifter og skatt
senere.

Rann Rådgivning AS og Harboe & Co inviterer i samarbeid til formiddagsseminar om hvordan man i praksis kan forbedre
sin skattemessige kontroll og eksponering i forhold til konserninterne lån ved gjennomgang av bl.a.:

  • Armlengdeprinsippet (Hva innebærer det i praksis?)
  • Kapitalstruktur – tynn/tykk kapitalisering – Behov for lån?
  • Låneavtalen (Hvorfor en den viktig og hva er viktig?) – Inn- og utlån
  • Internprisdokumentasjon – Kvalitet fremfor kvantitet – hva skal man fokusere på? – Betydningen av å være i forkant
  • Rente (Referanserente, margin, mv) – Kredittverdighet/rating – Betydningen av konserntilknytning
  • Betydningen av Låneperiode, Prioritet/Sikkerhet, Lånestruktur, mv

Påmelding på e-post: fimapost@Harboe.no innen 4. april 2018 – mer informasjon på Harboe.no og Rann.no – Pris: NOK 3.000 + mva