Category Archives: Kreditt

Risikabel risikospredning

14. mai 2014

Trelast, fisk og jern må ha dominert norske kapitalisters porteføljer i 1814, og 200 år senere er Norge fortsatt en råvarenasjon. Olje og gass gir pengeplasseringene en slagside som det er krevende å rette opp.

I tillegg til et historisk tilbakeblikk i anledning grunnlovsjubileet tar artikkelen for seg effekten av varierende kredittkorrelasjon på en kredittobligasjonsporteføljes Sharpe Ratio.

(…)

Les artikkel her 

Kraft og konflikt

26. mars 2014
Trønderinkvisisjonen kjører hardt. Er det egentlig berettiget?

TrønderEnergi og selskapets eiere har opplevd tung skyts i mediene de siste ukene. Norske krafteiende kommuner må velge mellom å være investert i det generelle kapitalmarkedet eller kraft. Begge deler er usikkert. Hva som er best vet ingen på forhånd.

(…)

140326_Finanskommentar_kraft_og_konflikt

Varierende garantigehalt

31. desember 2013
Jens, Lars og Karsten sitter sigarrøykende dypt konsentrert over pokerens grønne filt. Jens vinner og vinner. Lars taper alt han har med seg.

Hvor mye skal et datterselskap betale til et morselskap for en garanti til långiverne? Sannsynligheten for at mor og datter skal få betalingsproblemer samtidig, påvirker prisen.

(…)

131231_Kredittkommentar_garantipremie