Category Archives: Uncategorized

Praktisk kurs om skatt og lån mellom beslektede foretak

Tirsdag 10. april kl. 8:30 – 11:30 i Observatoriegt. 1 B, 7. etasje

Enkel frokost fra kl. 8:00

Annonse her.

Internprising av varer og tjenester er i vinden som aldri tidligere. Blant de mest utbredte transaksjonsartene mellom
tilknyttede foretak er lån. Hvordan redusere skatterisikoen?

Oljeskattekontoret i Norge har lenge fokusert på konsernintern finansiering. «Land»-skattekontorene følger etter.

Halvor og Christian har i mange år bistått selskaper med rådgivning og tvisteløsning knyttet til skatt og konserninterne
lån. Viktigste erfaring er at det man forbereder i forkant, kan man spare inn mange ganger i arbeid, utgifter og skatt
senere.

Rann Rådgivning AS og Harboe & Co inviterer i samarbeid til formiddagsseminar om hvordan man i praksis kan forbedre
sin skattemessige kontroll og eksponering i forhold til konserninterne lån ved gjennomgang av bl.a.:

  • Armlengdeprinsippet (Hva innebærer det i praksis?)
  • Kapitalstruktur – tynn/tykk kapitalisering – Behov for lån?
  • Låneavtalen (Hvorfor en den viktig og hva er viktig?) – Inn- og utlån
  • Internprisdokumentasjon – Kvalitet fremfor kvantitet – hva skal man fokusere på? – Betydningen av å være i forkant
  • Rente (Referanserente, margin, mv) – Kredittverdighet/rating – Betydningen av konserntilknytning
  • Betydningen av Låneperiode, Prioritet/Sikkerhet, Lånestruktur, mv

Påmelding på e-post: fimapost@Harboe.no innen 4. april 2018 – mer informasjon på Harboe.no og Rann.no – Pris: NOK 3.000 + mva