Problemer i ekkokammeret

6. september 2018

Verdien av statens gjenværende oljeinntekter og energiaksjene i Oljefondet følger hverandre svært tett. Fondet bør selge aksjene.

2018-09-06_Hoddevik

Jeg minner også om min artikkel fra 2014 om samme tema.