Skrinlegg aktiv forvaltning

30. mars 2009

Norges Banks aktive forvaltning av oljefondet gir ikke betydelige gevinster, men åpner for store tap. Bankens risikosystemer og regresjonsanalyser fanger ikke opp risikoen i renteforvaltningen.

090330_DN_Kredittkommentar