Tid for aksjekjøp

12. oktober 2011

Utsiktene er så dårlige og investorene virker så bekymret at det sannsynligvis er på tide å kjøpe aksjer.

111012_kjop_aksjer