Uten utflyttingsplaner lønner det seg ikke å utsette utbytteskatten

10. november 2022

Å hevde at det ligger en opsjonsverdi i å lånefinansiere privat konsum i påvente av fremtidig fall i utbytteskattesatsen, er som å hevde at det ligger en opsjonsverdi i å lånefinansiere kjøp av aksjer.

(Featured image: Øyvind Elvsborg)

https://www.dn.no/innlegg/finans/fritaksmetoden/aksjonarmodellen/uten-utflyttingsplaner-lonner-det-seg-ikke-a-utsette-utbytteskatten/2-1-1350825