Ledende analysemiljø innen anvendt finans

Rann er et uavhengig rådgivningsselskap bestående av erfarne rådgivere

Vår kvantitative kompetanse kombinert med lang erfaring fra kapitalmarkedstransaksjoner skaper verdier for våre kunder

Eksempler på aktører vi har samarbeidet med

 • NTE
 • forbrukderradet
 • OE
 • klp
 • eiendomsspar
 • tensio
 • NFD
 • reitan
 • exxon
 • te
 • bahr
 • hydro
Medarbeidere
5
Oppdragsgivere
>50
Egenkapitalrådgiver
>NOK 10 mrd
Fremmedkapitalrådgiver
>NOK 15 mrd

Våre forretningsområder

Rann tilbyr et bredt spekter av tjenester innen anvendt finans. Med sin lange erfaring fra ulike roller, er våre medarbeidere eksperter på å være finansielle generalister.

Finansiell rådgivning til industriselskaper

Finansiell rådgivning til industriselskaper

Rann er rådgiver og sparringpartner for ikke-finansielle foretak i finansielle spørsmål. Vi arbeider fra kundens side av bordet med kapitalprising, kredittanalyser, risikomodellering, finansieringsrådgivning, verdivurdering, transfer pricing og strategiutvikling. Diskresjon er en selvfølge og vi tilstreber en analytisk og markedskonsistent tilnæmring der dette er mulig. Vi har lang erfaring med rådgivning i forbindelse med selskapsoverdragelser.

Finansielle tvistesaker

Finansielle tvistesaker

Som uavhengig aktør kan Rann med troverdighet avgi ulike ekspertuttalelser. Saker vi har vært engasjert i har typisk omhandlet kapitalmarkeds-, rente-, risiko og/eller skatterelaterte spørsmål. Eksempler er Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) mot Eksportfinans, Forbrukerrådet mot DNB (skapindeksfondsaken), tvangsinnløsningen av minoritetsaksjonærene i Hafslund ASA, søksmål fra utenlandske hedgefond mot styre og ledelse i Norske Skog og en rekke skattesaker. Flere på teamet har erfaring som ekspertvitne og fagkyndig meddommer i tvistesaker.

Strategisk formuesforvaltning

Strategisk formuesforvaltning

Rann leverer aktivaallokeringsrådgivning og modeller for formuende familier. Kvantitativ og forskningsbasert optimering av aktivaporteføljer er en viktig del av vår produktportefølje. Målet er å gi kunden best mulig risikojustert avkastning, gitt beskrankninger, gjennom utforming av investeringsstrategi og identifisering av hensiktsmessige fond for den enkelte.

Kapitalrådgivning til finansielle institusjoner

Kapitalrådgivning til finansielle institusjoner

Rann bistår finansielle institusjoner med utvikling av modeller for beregning av regulatorisk kapital samt aktivatallokeringsrådgivning. Vi tilstreber en kvantitativ og forskningsbasert tilnærming kombinert med inngående kjennskap til relevante regulatoriske regleverk. To av medarbeiderene i Rann har aktuarkompetanse.

Medarbeidere - Seniorkompetanse i alle ledd

Alle våre medarbeidere har lang efaring fra ulike roller i finansmarkedet og akademia

Ledelse

 • Bjørn Bakken

  Daglig leder

  bjorn.bakken@rann.no

  +47 938 36 000

  • Har tidligere arbeidet i Handelsbanken og Arctic Securities med blant annet spørsmål knyttet til risikostyring, verdivurdering, kapitalstrukturspørsmål og finansieringsrådgivning samt strukturering av finansielle produkter. Var med å etablere Rann Rådgivning i 2013 sammen med Hoddevik. Bjørn har erfaring som ekspertvitne og fagkyndig meddommer i finansielle tvistesaker. Han har en mastergrad i Modellering og Dataanalyse fra UiO med spesialisering i finans, forsikring og risiko, og er Bedriftsøkonom fra BI. Fra 1997 til 2001 var han profesjonell fotballspiller. Han har også aktuarkompetanse.
 • Halvor Hoddevik

  Arbeidende styreformann

  halvor.hoddevik@rann.no

  +47 45 202 707

  • Arbeidet i perioden 1998-2005 i J.P. Morgan. Ble nestleder for en global analysegruppe overfor bankens største kunder på risikorådgivning, verdivurdering og finansieringsrådgivning. Liv- og pensjonsinnretninger, ikke-finansielle foretak og stater/sentralbanker var blant oppdragsgiverne. Ledet risikorådgivning i Danske Bank i 2005-2007. Halvor ble i 2007 med på etableringen av Arctic Securities, hvor han som partner ledet en tilsvarende analysegruppe. I 2011 etablerte han egen rådgivningspraksis samt en privat investeringsvirksomhet. Han er sivilingeniør i industriell økonomi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Som ledd i sivilingeniørgraden tok han kursene som utgjorde en MSc in Finance ved Imperial College, London.

Rådgivere

 • Stig Korsnes

  stig.korsnes@rann.no

  +47 905 97 165

  • Stig kom til Rann i mai 2020. Han har tidligere jobbet i Nordic Bond Pricing, Bankenes Sikringsfond, NBIM og DNB. Stig har arbeidet med styring og modellering av risiko for finansielle institusjoner. Både i tidligere og nåværende arbeid har han jobbet med problemstillinger knyttet til regulatorisk kapitalregelverk og investeringsrisiko i finansielle instrumenter. Stig var med Nordic Bond Pricing fra etablering, og har hatt hovedansvar for prisingen av det norske obligasjonsmarkedet, samt vært en betydelig bidragsyter i utviklingen av selskapets produkter og tekniske løsninger. Han har en mastergrad i Modellering og Dataanalyse fra Matematisk Institutt UiO, aktuarkompetanse, og kurs fra AFA-studiet.
 • Pål Th. Mitlid

  Spesialrådgiver

  pal.mitlid@rann.no

  +47 913 94 869

  • Pål kom til Rann i april 2023. Han begynte sin karriere i finansavdelingen i Esso Norway Inc. Deretter jobbet han i 20 år i Kreditkassen/Nordea i ulike lederposisjoner, hvorav seks år i New York. Han arbeidet hovedsakelig innenfor energiområdet, men har også hatt ansvaret for kunder innenfor industri og handel. I 2005 overtok han det overordnede ansvaret for Storkundeområdet i Danske Bank Norge, og fra 2015 hadde han der ansvaret for et utvalg av de største bedriftskundene i Norge inntil han sluttet i desember 2022. Pål er siviløkonom fra Lunds Universitet, Sverige og har en mastergrad fra American School of International Management, Phoenix, AZ, USA
 • Morten Risstad

  morten.risstad@rann.no

  +47 971 66 263

  • Morten ble en del av Rann i 2023. Han har tidligere jobbet i Arthur Andersen, Telenor, Hydro, Danske Markets og SpareBank1 Markets. 25 års praktisk erfaring fra industriell og finansiell sektor gjør at Morten har betydelig kunnskap om finansiering, risikostyring, kapitalforvaltning, rapportering, ledelse og virksomhetsstyring. Han jobber også med forskning og undervisning ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU, primært relatert til anvendt finans og maskinlæring. Morten er siviløkonom, har doktorgrad i finansiell økonomi og er autorisert finansanalytiker (AFA).

Ta kontakt

Våre kontorer

 • Oslo
  Bygdøy Allé 4
  0257 Oslo, Norge
  PB 3107 Elisenberg, 0207 Oslo
 • Trondheim
  Dyre Halses gate 18
  7042 Trondheim, Norge